Vahtrame. Vahvärk konstruktsioon. Tegemist on 150×150 prussist tehtud konstruktsioon, postide vahe on 4×4 m. Hoone katus on 6 m pikk. Kõik liited on tapitud ja ühendatud puupunnidega.

Vahtrame. Vahvärk konstruktsioon. Tegemist on 150×150 prussist tehtud konstruktsioon, postide vahe on 4×4 m. Hoone katus on 6 m pikk. Kõik liited on tapitud ja ühendatud puupunnidega.